Faalangst de baas!

De training ‘Faalangst de baas’ is gericht op het verminderen van cognitieve, sociale en motorische faalangst. Je kunt faalangst onder andere herkennen aan stressreacties zoals buikpijn, huilen, paniekerige buien of boos en clownesk gedrag. Vaak hebben kinderen met faalangst ook negatieve gedachten over zichzelf, vinden ze het heel vervelend om fouten te maken en zijn onzeker.

Spelenderwijs werken de kinderen 10 weken aan stressregulatie, helpende gedachten, anders omgaan met fouten maken en meer zelfvertrouwen! Ook de ouders worden actief begeleid tijdens het leerproces van hun kind.

Aan het einde van de training weten de deelnemers hoe zij hun faalangst de baas kunnen zijn op een manier die bij hen past. Zij kunnen anders omgaan met de omstandigheden die faalangst oproepen.

Voorbeelden van aandachtspunten tijdens de training kunnen zijn:

 • ontspannen en ademhaling
 • weerbare lichaamstaal en duidelijk en rustig stemgebruik
 • actief beïnvloeden van gevoelens
 • zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over hun gevoelens en de situatie
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • positief denken en helpende gedachten gebruiken
 • praten over leuke en vervelende dingen die ze meemaken, denken, voelen, zeggen en doen
 • zichzelf presenteren voor de groep
 • fouten mogen maken
 • kritiek geven en ontvangen
 • eigen mening geven en opkomen voor zichzelf
 • experimenteren met nieuw gedrag, zodat het ongewenste gedrag kan worden omgebogen
 • hulp vragen
 • humor gebruiken

Voor wie?

Kinderen in groep 5 t/m 8 uit de gemeente De Ronde Venen. Maximale groepsgrootte is 8 deelnemers.

Herkent u bij het kind iets van het volgende?

 • Ik twijfel vaak over wat ik kan.
 • Ik ben vaak bang om fouten te maken.
 • In nieuwe en onbekende situaties voel ik me onzeker.
 • Ik voel me gestrest als ik een prestatie moet leveren.
 • Ik voel me heel gespannen als ik omga met anderen en ben bijvoorbeeld bang dat ze me niet aardig zullen vinden.
 • Ik vind het heel moeilijk om met kritiek om te gaan.
 • Ik vind het moeilijk om voor een groep te spreken.
 • Als ik een toets maak heb ik last van black-outs.

Of… twijfelt u nog, maar komt het volgende u bekend voor?

 • Angst- en stresssymptomen in een voor anderen redelijk normale tot ietwat uitdagende situatie: rood worden, veel zuchten, warm worden, zweten, hartkloppingen, black-outs (=niets meer weten/kunnen en dichtklappen), misselijkheid, hoofdpijn, slaapproblemen, woorden kwijt zijn, friemelen met handen, wiebelen, niet helpende gedachten als: ik haal het niet, ik kan het niet, ik moet het goed doen, ik mag geen fouten maken.
 • Vermijdingsgedrag: bijvoorbeeld niet naar school willen op de dag van een proefwerk of spreekbeurt, niet naar een sportwedstrijd willen, niet naar een verjaardagspartijtje willen, lui lijken of doen alsof hij er geen zin in heeft.
 • Perfectionistisch gedrag: altijd het beste willen doen, hard werken, goede prestaties leveren met veel inspanning, veel spanning en stress ervaren.
 • Teruggetrokken gedrag: stil zijn en weinig vertellen, ook niet over de angst, behalve aan mensen die hij echt vertrouwt.
 • Druk gedrag, dan is het vaak moeilijker te zien dat het om faalangst gaat.

Inhoud training

De training bestaat uit:

 • een intakegesprek met het kind, ouder(s) en de trainer
 • 10 lessen van 1,5 uur
 • twee informatiebijeenkomsten voor ouders en leerkrachten
 • eindgesprek met ouders, kind en soms school

Wanneer en waar?

De training Faalangst de baas! start op woensdagmiddag 13 mei 2020 bij voldoende aanmeldingen. Locatie is nog niet bekend en hangt o.a. af van de dorpskern waar de meeste aangemelde kinderen vandaan komen.

Kosten

Deze training is mede mogelijk gemaakt door de gemeente De Ronde Venen. U betaalt als ouder een eigen bijdrage van  € 50,-. De gemeente neemt de overige kosten voor haar rekening.

Meer informatie of overleg?

Stuur een mail via het contactformulier en er word binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen.

Training vol of al gestart?

Al onze groepstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training of denken met u mee over aan goed alternatief, bijvoorbeeld een van de andere weerbaarheidstrainingen  die in de gemeente worden aangeboden.  De coördinator bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, Marga Kraaykamp, kan ook uw vragen hierover beantwoorden.