Faalangst de baas

Faalangst de baas!

De training ‘Faalangst de baas’ is gericht op het verminderen van cognitieve, sociale en motorische faalangst.

Sta sterk training voor het jonge kind

Sta sterk training voor het jonge kind

De Sta Sterk Training voor het jonge kind is gericht op het vergroten van sociale en weerbare vaardigheden en het omgaan met emoties.

Sta sterk training voor de midden- en bovenbouw

Sta sterk training voor de midden- en bovenbouw

De Sta Sterk Training is gericht op sociale en weerbare vaardigheden en omgaan met pestgedrag.

Brugklastraining Stevige Stap

Brugklastraining Stevige Stap

De Stevige Stap Training geeft kinderen voor en aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug zodat ze met meer zelfvertrouwen die eerste stappen in deze nieuwe en onbekende situatie kunnen zetten.

Samen sterk voor kinderen

Samen sterk voor kinderen zet zich als stichting in om kinderen van 4 tot 12 jaar te helpen bij een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden groepstrainingen en cursussen gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en het versterken van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Daarnaast bieden we ook hulp bij faalangst. Wij richten ons op preventie en vroegtijdige ondersteuning. Ook in het schooljaar 2023-2024 zijn we door de gemeente De Ronde Venen uitgekozen om weerbaarheidtrainingen aan basisschoolkinderen te geven. Hierdoor hebben wij een laagdrempelig aanbod voor alle kinderen uit alle kernen van de gemeente De Ronde Venen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Astrid Millenaar (voorzitter),
Mirelle Valentijn (secretaris) en
Bart jaap Hoogendoorn (penningmeester)