Faalangst de baas!

Voorbeelden van aandachtspunten tijdens de training kunnen zijn:

 • ontspannen en ademhaling
 • weerbare lichaamstaal en duidelijk en rustig stemgebruik
 • actief beïnvloeden van gevoelens
 • zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over hun gevoelens en de situatie
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • positief denken en helpende gedachten gebruiken
 • praten over leuke en vervelende dingen die ze meemaken, denken, voelen, zeggen en doen
 • zichzelf presenteren voor de groep
 • fouten mogen maken
 • kritiek geven en ontvangen
 • eigen mening geven en opkomen voor zichzelf
 • experimenteren met nieuw gedrag, zodat het ongewenste gedrag kan worden omgebogen
 • hulp vragen
 • humor gebruiken

Voor wie?

Kinderen in groep 5 t/m 8 uit de gemeente De Ronde Venen. Ouders worden intensief betrokken. Maximale groepsgrootte is 8 deelnemers.

Herkent u bij het kind iets van het volgende?

 • Ik twijfel vaak over wat ik kan.
 • Ik ben vaak bang om fouten te maken.
 • In nieuwe en onbekende situaties voel ik me onzeker.
 • Ik voel me gestrest als ik een prestatie moet leveren.
 • Ik voel me heel gespannen als ik omga met anderen en ben bijvoorbeeld bang dat ze me niet aardig zullen vinden.
 • Ik vind het heel moeilijk om met kritiek om te gaan.
 • Ik vind het moeilijk om voor een groep te spreken.
 • Als ik een toets maak heb ik last van black-outs.

Of… twijfelt u nog, maar komt het volgende u bekend voor?

 • Angst- en stresssymptomen in een voor anderen redelijk normale tot ietwat uitdagende situatie: rood worden, veel zuchten, warm worden, zweten, hartkloppingen, black-outs (=niets meer weten/kunnen en dichtklappen), misselijkheid, hoofdpijn, slaapproblemen, woorden kwijt zijn, friemelen met handen, wiebelen, niet helpende gedachten als: ik haal het niet, ik kan het niet, ik moet het goed doen, ik mag geen fouten maken.
 • Vermijdingsgedrag: bijvoorbeeld niet naar school willen op de dag van een proefwerk of spreekbeurt, niet naar een sportwedstrijd willen, niet naar een verjaardagspartijtje willen, lui lijken of doen alsof hij er geen zin in heeft.
 • Perfectionistisch gedrag: altijd het beste willen doen, hard werken, goede prestaties leveren met veel inspanning, veel spanning en stress ervaren.
 • Teruggetrokken gedrag: stil zijn en weinig vertellen, ook niet over de angst, behalve aan mensen die hij echt vertrouwt.
 • Druk gedrag, dan is het vaak moeilijker te zien dat het om faalangst gaat.

Inhoud training

De training bestaat uit:

 • een intakegesprek met het kind, ouder(s) en de trainer
 • 7 lessen van 1,5 uur, 1 individuele coachsessie met kind en ouder(s)
 • 1 informatiebijeenkomst voor ouders en leerkrachten
 • eindgesprek met ouders, kind en soms school

Wanneer en waar?

Deze training kent een doorlopende aanmelding.  De eerstvolgende training zal in het schooljaar 2024-2025 gegeven worden. De planning hiervoor is nog niet gemaakt. Maar: hoe meer kinderen op de wachtlijst staan, hoe eerder de training zal worden aangeboden [update 08-04-2024]

Kosten

Deze training is mede mogelijk gemaakt door de gemeente De Ronde Venen. U betaalt als ouder een eigen bijdrage van  € 50,-.
De gemeente neemt de overige kosten voor haar rekening.

Meer informatie of overleg?

Stuur een mail via het contactformulier en er wordt binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen.

Training vol of al gestart?

Al onze groepstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training of denken met u mee over aan goed alternatief, bijvoorbeeld een van de andere weerbaarheidstrainingen die in de gemeente worden aangeboden. De algemene coördinatie van alle weerbaarheidstrainingen in de gemeente De Ronde Venen wordt uitgevoerd door de Stichting Samen Sterk voor Kinderen en kan benaderd worden via weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com. Iedere maandag van 9.00-10.00 uur (m.u.v. schoolvakanties) is telefonisch spreekuur via telnr 06-40977903. Mocht u op een ander tijdstip willen overleggen, dan kunt u een terugbel-verzoek doen via weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com.