Sta sterk training voor de midden -en bovenbouw

De Sta Sterk Training is gericht op sociale en weerbare vaardigheden en omgaan met pestgedrag. In de training wordt assertief gedrag aangeleerd. Zowel deelnemers met suba ssertief als agressief gedrag hebben baat bij de training. Er zijn drie aandachtsgebieden: zelfvertrouwen, lichaamstaal, STA STERK punten (sociale-, emotionele en weerbare vaardigheden). De STA STERK training is een methodiek en trainingsprogramma van de landelijke Stichting Omgaan met Pesten.

De deelnemers leren anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen door middel van direct toepasbare handvatten. Zij werken hierbij aan emotionele en sociale vaardigheden. Verder leren zij hoe zij kunnen omgaan met onaangename situaties die zich voordoen binnen het contact met leeftijdsgenoten zoals; non-ver- baal, verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren, bedreigen, roddelen.

Voorbeelden van aandachtspunten kunnen zijn:

 • verschil leren tussen plagen en pesten
 • de rollen in een groep leren herkennen: slachtoffer, meeloper, pester, helper, omstander eigen inbreng versterken
 • digitaal pesten
 • de samenhang tussen gebeurtenis – gedachten – gevoelens en gedrag (RET) uitstraling, weerbare lichaamshouding
 • stemgebruik en woordgebruik
 • ademhaling en ontspanning
 • positief denken, eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • feedback geven en ontvangen
 • conflicten hanteren
 • praatje maken
 • omgaan met elkaar en samenwerken
 • omgaan met buitensluiten en weer meedoen
 • hulp bieden en vragen
 • oplossingsgericht leren denken en handelen

Voor wie?

Voor kinderen in groep 5 t/m 8 uit gemeente De Ronde Venen. Maximale groepsgrootte: 8 deelnemers.

Inhoud training

De training bestaat uit:

 • een intakegesprek met het kind, ouder(s) en de trainer
 • 10 bijeenkomsten van 1,5 uur
 • twee informatiebijeenkomsten voor ouders en leerkrachten
 • eindgesprek met ouders en kind en soms school

Wanneer en waar?

Op woensdag 22 maart start de tweede Sta Sterk training van dit schooljaar. Het tijdstip is van 16.00 tot 17.30 uur. De locatie is in een trainingsruimte van De Broedplaats in Vinkeveen.

Deze training zit VOL. U kunt uw kind wel aanmelden voor de eerstvolgende training in het schooljaar 2023-2024 [update 28-02-2023]

Kosten

Deze training is mede mogelijk gemaakt door de gemeente De Ronde Venen. U betaalt als ouder een eigen bijdrage van  € 50,-.
De gemeente neemt de overige kosten voor haar rekening.

Meer informatie of overleg?

Stuur een mail via het contactformulier en er wordt binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen.

Training vol of al gestart?

Al onze groepstrainingen hebben een doorlopende aanmelding. Is de training vol of al gestart? Dan plaatsen wij uw kind na aanmelding op een reservelijst / wachtlijst voor een volgende training of denken met u mee over aan goed alternatief, bijvoorbeeld een van de andere weerbaarheidstrainingen  die in de gemeente worden aangeboden.  De algemene coördinatie van alle weerbaarheidstrainingen in de gemeente De Ronde Venen wordt uitgevoerd door de Stichting Samen Sterk voor Kinderen en  kan benaderd worden via weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com. Iedere maandag van 9.00-10.00 uur (m.u.v. schoolvakanties) is telefonisch spreekuur via telnr 06-40977903. Mocht u op een ander tijdstip willen overleggen, dan kunt u een terugbel-verzoek doen via weerbaarheidstrainingendrv@protonmail.com.