Privacybeleid

Stichting Samen Sterk voor Kinderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid geven we u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Stichting Samen Sterk voor Kinderen houdt zich aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen heeft of hierover contact met ons wil opnemen dan kan dit via de contact gegevens van de bestuursvoorzitter van de Stichting.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Stichting Samen Sterk voor Kinderen. Deze worden hieronder toegelicht. Ook leest u hier vanuit welke rollen en functies er beschikt wordt over deze persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met de Stichting Samen Sterk voor Kinderen via de website, telefonisch of mondeling. In het contactformulier op de website wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens met als doel in contact te komen in verband met ons hulpaanbod, zoals uw naam, telefoonnummer en mailadres. Dit geldt ook als u telefonisch of mondeling contact zoekt. Dit doen wij om ouders en verwijzers te kunnen informeren over ons aanbod en om kinderen te kunnen laten deelnemen aan een groepstraining.

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens via aanmeldingsformulieren. Deze ontvangen wij van de coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin/Kwadraad of rechtstreeks van de ouders en/of verwijzers. Op dit aanmeldingsformulier is hiervoor schriftelijke toestemming gegevens door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om in contact te kunnen komen met de aangemelde kinderen en hun ouders zodat zij, na selectie, kunnen deelnemen aan een groepstraining. Alle aanmeld – en intakeformulieren worden gebruikt door de trainer om de trainingen in het kader van preventieve jeugdhulp te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens worden digitaal en/of handmatig opgeslagen.

Binnen het bestuur van de stichting kan de penningmeester over de persoonsgegevens (naam en adres kind en ouders, mailadres, welke training volgt het kind) beschikken in verband met de facturering van de eigen bijdragen. De maatschappelijk kinderwerkers en trainers beschikken eveneens over de persoonsgegevens om te kunnen communiceren over de training.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard tot 1 jaar na afloop van de training in het kader van nazorg, tenzij nog niet aan de financiële verplichtingen is voldaan.

De aanmeld en intakeformulieren worden tot 1 jaar na afloop van de training in het kader van nazorg bewaard.

De eindverslagen worden tot 1 jaar na afloop van de training in het kader van nazorg bewaard.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens Stichting Samen Sterk voor Kinderen van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten

  • U hebt ten allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen die bij de Stichting Samen Sterk voor Kinderen vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een email te sturen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
  • Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht dit te laten aanpassen door de Stichting Samen Sterk voor Kinderen.
  • Wilt u niet langer dat uw gegevens staan vastgelegd? Dan kunt u deze laten verwijderen.
  • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
  • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u contact op te nemen via het contactformulier op de website. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat de Stichting Samen Sterk voor Kinderen niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Vragen?

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met de bestuursvoorzitter.

Contactgegevens

Stichting Samen Sterk voor Kinderen
p/a Herenweg 183, 3648 CD Wilnis
email: astrid.millenaar@ssvk.nl